FI
Liettua
LT EN
Latvia
LV EN
Suomi
FI EN
YLEISTÄ TIETOA

On erittäin tärkeää, että luet tietosuojakäytännön huolellisesti, koska aina kun vierailet rekisterinpitäjän omistamalla verkkosivustolla, hyväksyt tässä tietosuojakäytännössä asetetut ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä vieraile sivustollamme, äläkä käytä sisältöä ja/tai palvelujamme.
Tässä Hevilum Oy: n (jäljempänä rekisterinpitäjä) kyseisessä tietosuojakäytännössä (jäljempänä tietosuojakäytäntö) asetetaan ehdot henkilötietojen käsittelylle rekisterinpitäjän hallinnoimalla verkkosivustolla. Tietosuojakäytännön ehdot koskevat sinua aina, kun käytät sisältöä ja/tai tarjoamaamme palvelua riippumatta siitä, mitä laitetta (tietokonetta, matkapuhelinta, tablettia, televisiota jne.) käytät.
 
Rekisterinpitäjän tiedot:
Hevilum OY
Pääkonttorin osoite: Nikkelikuja 8, 04220 Kerava, Finland
Puh: +358 44 977 6255
S-posti: juha.auvinen@hevilum.fi
 
Vahvistamme, että rekisterinpitäjän verkkosivuston kävijöitä koskevat tiedot kerätään Euroopan unionin ja Suomen säädösten sovellettavien vaatimusten ja valvovien viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Yrityksellämme on kaikki kohtuulliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet suojaamaan verkkosivuston kävijöitä koskevat keräämämme tiedot menetyksiltä, luvattomalta käytöltä ja muutoksilta.
 
Alle 16-vuotiaat eivät voi toimittaa mitään henkilötietoja verkkosivustomme kautta. Jos olet alle 16-vuotias henkilö, sinun on hankittava vanhempiesi tai muiden laillisten huoltajien suostumus ennen henkilökohtaisten tietojen lähettämistä. 
Säännöissä käytetyt termit ymmärretään sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa nro 2016/679 (EU) yleisestä tietosuojasta.
 
MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?
 
Suoraan antamasi tiedot:
 • etunimi,
 • sukunimi,
 • puhelinnumero,
 • osoite,
 • sähköpostiosoite
 
Tietoja verkkosivustomme käytöstä.
 
Jos vierailet verkkosivustollamme, keräämme myös tietoja, jotka osoittavat, kuinka käytät palveluitamme tai automaattisesti luotuja käyntitilastoja. Lue lisää ”Evästeet” -osiosta.
 
TIEDOT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN LÄHTEISTÄ
 
Saatamme saada sinusta tietoja julkisista ja kaupallisista lähteistä (sovellettavan lain sallimalla tavalla) ja yhdistää sen muihin tietoihin, joita saamme sinulta tai sinusta. Voimme myös saada sinusta tietoja kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen palveluista, kun kirjaudut sisään, esimerkiksi
Facebook-tiliesi kautta.
 
MUUT TIEDOT, JOITA KERÄÄMME
 
Voimme myös kerätä suostumuksellasi muita tietoja sinusta, laitteestasi tai tavasta, jolla käytät sivustomme sisältöä.
Voit halutessasi olla antamatta meille tiettyjä tietoja (esimerkiksi uutiskirjeen vastaanottajien tietokannassa pyydettyjä tietoja lomakkeen allekirjoituksesta), mutta tässä tapauksessa emme välttämättä salli online-varausjärjestelmämme käyttöä.
\
MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI?
 
Voimme käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 • Suoramarkkinointitarkoituksiin *, uutiskirjeiden lähettämiseen, esimerkiksi räätälöityjen mainosten ja mainossisällön tarjoamiseen ja myynninedistämisraporttien lähettämiseen; markkinoiden, asiakkaiden,tuotteiden ja palveluiden arvioimiseen ja analysoimiseen (mukaan lukien mielipiteesi tuotteista ja palveluista ja asiakaskyselyjen järjestäminen)
 • Saadaksemme selville, miten ihmiset käyttävät verkkopalvelujamme, jotta voimme parantaa niitä ja luoda uutta sisältöä, tuotteita ja palveluita. 
 • Muihin tarkoituksiin, sinun suostumuksellasi*.
 • Huomaa, että sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tai peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn edellä mainituilla tähdellä merkittyihin tarkoituksiin.
KENELLE PALJASTAMME TIETOJASI?
 
Sitoudumme olemaan siirtämättä henkilötietojasi etuyhteydettömille kolmansille osapuolille, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 • Jos annat suostumuksesi henkilötietojen luovuttamiseen
 • Palveluiden tarjoamisen yhteydessä - kumppaneillemme, jotka tarjoavat palveluita ostoa, toimitusta taimuita tilaamiasi palveluita varten. Näille palveluntarjoajille toimitamme juuri niin paljon henkilökohtaisia tietojasi kuin tarvitaan kyseisen palvelun tarjoamiseen.
 • Lainvalvontaviranomaisille Suomen lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti. 
MITÄ TEEMME SUOJATAKSEMME TIETOJASI?
 
Henkilötiedot on suojattu häviöltä, luvattomalta käytöltä ja muutoksilta. Meillä on käytössämme fyysiset ja tekniset toimenpiteet kaikkien palvelujen tarjoamista varten keräämiemme tietojen suojaamiseksi.
 
Muista, että vaikka ryhdymme asianmukaisiin toimiin tietojesi suojaamiseksi, mikään verkkosivusto, online-tapahtuma, tietokonejärjestelmä tai langaton yhteys ei ole täysin turvallinen.
Säilytämme tietojasi kolmen vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi käyttänyt palveluitamme tai sisältöjämme. Tämän määräajan päättyessä henkilötiedot poistetaan siten, että niitä ei voida palauttaa.
 
SINUN OIKEUTESI
 
Rekisteröidyllä, jonka tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnassa, on seuraavat oikeudet:
 • Tietää (olla tietoinen) hänen tietojenkäsittelystään (oikeus tietää);
 • Pääsy tietoihisi ja tapaan, jolla niitä käsitellään (käyttöoikeus);
 • Pyytää korjaamaan tai täydentämään puutteellisia henkilötietoja (oikeus oikaista) ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
 • Tuhota tietosi tai keskeyttää tietojesi käsittely (lukuun ottamatta varastointia) (oikeus tuhota ja oikeus"unohtaa");
 • Oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä yhdestäkin laillisesta syystä (oikeus rajoittaa);
 • Oikeus tiedonsiirtoon (oikeus siirtää);
 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun näitä tietoja käsitellään tai on tarkoitus käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin - mukaan lukien profilointi, siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 
Jos et enää halua, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointi, voit kirjoittaa sähköpostin osoitteeseen juha.auvinen@hevilum.fi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja/tai tietojesi automaattisen käsittelyn, mukaan lukien profilointi **, pyyntöäsi perustelematta.
** Meille lähettämiesi henkilötietojen mukaan voimme profiloida henkilötietosi räätälöityjen ratkaisujen ja tarjousten tarjoamiseksi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, tai vastustaa niitä.
Rekisteröidyllä on oikeus toimittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä pyyntöjä tai ohjeita rekisterinpitäjälle kirjallisesti yhdellä seuraavista tavoista: toimittamalla ne suoraan osoitteeseen Nikkelikuja 8, 04220 Kerava, Finland tai sähköpostitse: juha.auvinen@hevilum.fi
 
Saatuaan tällaisen pyynnön tai käskyn rekisterinpitäjän on kuukauden kuluessa pyynnön päivämäärästä annettava vastaus ja suoritettava tai kieltäydyttävä suorittamasta pyynnössä määriteltyjä toimia.
Tarvittaessa määräaikaa voidaan pidentää vielä kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuudesta ja lukumäärästä riippuen. Tällöin rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle lisäajasta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ilmoitettava viivästymisen syyt.
 
Rekisterinpitäjä ei saa antaa ehtoja rekisteröidyille käyttää edellä mainittuja oikeuksia, paitsi kieltäytyä käsittelemästä henkilötietoja suoramarkkinointia varten laissa säädetyissä tapauksissa, jos se on tarpeen tietoturvaloukkausten estämisen, tutkinnan ja havaitsemisen varmistamiseksi ja/tai rikkomuksien, ammatti- tai palveluseettisten periaatteiden, rekisteröidyn tai muiden oikeuksien sekä vapauksien suojaamiseksi.
 
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUT, PALVELUT JA TUOTTEET SIVUSTOLLAMME
 
Rekisterinpitäjän verkkosivusto voi sisältää kolmansien osapuolten mainostauluja, linkkejä heidän verkkosivustoihinsa ja palveluihin, joita rekisterinpitäjä ei hallitse. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa kolmansien osapuolten keräämien tietojen turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Sinun tulee lukea käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja palveluiden tietosuojailmoitukset.
 
EVÄSTEET
 
Kun vierailet rekisterinpitäjän verkkosivustolla, haluamme tarjota tarpeisiisi räätälöityä sisältöä ja ominaisuuksia. Tätä varten meidän on käytettävä evästeitä. Nämä ovat pieniä tietotiedostoja, jotka luodaan automaattisesti, kun selaat sivustoa, ja ne tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteelle. Ne auttavat tiedonhallintaa tunnistamaan sinut tietyn verkkosivuston edellisenä kävijänä, tallentamaan vierailun historian ja mukauttamaan sisältöä vastaavasti. Evästeet auttavat myös varmistamaan verkkosivustojen saumattoman toiminnan, antavat meille mahdollisuuden seurata verkkosivustojen vierailujen kestoa, tiheyttä ja kerätä tilastotietoja sivustonkävijöiden määrästä.
 
KUVAUKSET SIVUSTOLLA KÄYTETYISTÄ EVÄSTEISTÄ
 
Evästeen nimi Kuvaus/Käyttötarkoitus Luomishet ki Voimassa oloaika Käytetyt tiedot
PHPSESSID PHP-protokolla käyttää Verkkosivu Istunto Uniikki
  evästettä kerätäkseen tietoja stolle   tunniste
  verkkosivuston liikenteestä siirryttäess    
    ä    
cookies_notification_ Käytetään erottamaan Suostuttae 1 vuosi Uniikki
closed evästeiden käyttöön ssa   tunniste
  suostuneet käyttäjät evästeiden    
    käyttöön    
Google Analytics        
_ga Käytetään käyttäjien erottamiseen Käytäessä ensimmäis 1 vuosi Uniikki tunniste
    tä kertaa    
    sivustolle    

 
 
_gat Käytetään mainontaominaisuuksien käyttöönottamiseen. Käytäessä ensimmäis tä kertaa sivustolle 1 vuosi Uniikki tunniste
Facebook        
_fbp Nämä evästeet asettaa Käytäessä 1 vuosi Uniikki
  "Facebook": ensimmäis   tunniste
  https://www.facebook.com/po tä kertaa    
  licies/cookies/ sivustolle    
 
 
KUINKA HALLITA SEKÄ POISTAA EVÄSTEITÄ
 
Kun käytät selainta päästäksesi sisältöön, voit määrittää selaimesi hyväksymään kaikki evästeet, hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan, kun eväste ladataan. Jokainen selain on erilainen, joten jos et ole varma kuinka muuttaa evästeasetuksia, katso ohje-valikosta. Laitteesi käyttöjärjestelmässä voi olla mahdollisuus lisäevästeiden hallintaan. Jos et halua, että tietoja kerätään evästeiden avulla, käytä useimmissa selaimissa yksinkertaista menettelyä, jonka avulla voit kieltäytyä evästeistä. Lisätietoja evästeiden hallinnasta löytyy osoitteessa http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Muista kuitenkin, että evästeiden poistaminen voi joissakin tapauksissa hidastaa selaamista, rajoittaa tiettyjen sivustojen toimintaa tai estää pääsyn verkkosivustolle.
Verkkosivustollamme voi olla linkkejä muiden ihmisten, yritysten tai organisaatioiden verkkosivustoille. Huomaa, että rekisterinpitäjä ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden käyttämistä yksityisyyden periaatteista. Joten jos napsautat rekisterinpitäjän verkkosivustolla olevaa linkkiä päästäksesi muihin verkkosivustoihin, sinun on tarkasteltava heidän tietosuojakäytäntöään erikseen.
 
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
 
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota rohkeasti yhteyttä millä tahansa sinulle sopivalla tavalla:
Postiosoite:
 Hevilum OY, Nikkelikuja 8, 04220 Kerava, Finland 
Puh: +358 44 977 6255
S-posti: juha.auvinen@hevilum.fi 
Päivitetty 2021-02-01